Afrika Voodoo Aşk Büyüsü

Dünyanın peşinden koştuğu bir kıta varsa o da Afrika olmalı. Önceki yüzyılların süper güçlerinin neden bir parça Afrika’ya sahip olmak istediğini kendinize hiç sordunuz mu? Bunun nedeni kıtanın gücünde yatmaktadır. Medya kıtayı sefalet ve ıstırapla dolu olarak göstermek istese de, gerçek şu ki kıtayı ziyaret eden birçok insan Afrika voodoo aşk büyülerinin gücünü biliyor.

Afrika voodoo aşk büyüleri hakkında Afrika maneviyatı hakkında ne öğrenebiliriz? Bu makale, aşk zorluklarınızı neden bu büyülerle çözmeyi düşünmeniz gerektiğini anlatan bağlantıyı sağlar.

Afrika voodoo aşk büyülerinin Afrika ile ilişkilendirilmesinin nedeni, Afrika’nın voodoo’ya ev sahipliği yapması gerçeğiyle ilgilidir. Bugün, insanlar dünyanın her yerinde güçlü Afrika voodoo aşk büyülerinden bahsediyorlar çünkü din kölelik sırasında ve daha sonraki göç sırasında teknoloji ve daha kolay ulaşım araçlarıyla teşvik edilerek dünyaya yayıldı.

Bu makale gerçek Afrika voodoo aşk büyülerine bakmayı amaçlamaktadır. Ancak, bu fikri Afrika maneviyatı ile ilişkilendirmek istiyorum. Afrika maneviyatının kökenlerini anlayabilirseniz işe yarayan Afrika voodoo aşk büyülerini objektif bir şekilde anlamanın daha kolay olacağını düşünüyoruz.

Maneviyat Fikri

Bence Afrika maneviyatını kendi benzersizliği içinde anlamamız için, genel olarak maneviyat fikrini anlamakla işe başlamalıyız. Maneviyat kavramı, zihniyetinizin, ruhunuzun, inançlarınızın, duygularınızın ve evrenle olan bağınızın durumunu ifade eder.

Yukarıda adı geçen unsurlar, ruhsal benzersizliğinize atıfta bulunan, ışık beden olarak bilinen bir kavram yaratır. Şimdi birçok insan sıklıkla dini maneviyatla karıştırıyor. Şöyle düşünün: din, insanların ruhsal olarak gelişmesine yardımcı olmak için yerleştirilmiş bir sistemdir. Bu nedenle, aşk için güçlü Afrika voodoo büyüleri voodoo adı verilen bir dinle ilgilidir. Bununla birlikte, büyüler bu dinin teşvik ettiği maneviyatı yansıtır.

Yani voodoo aşk büyülerini kullanabilmeniz için voodoo dinine mensup olmanız gerekmez. Ancak, din hakkında temel bir anlayış edinmeniz gerekir.

Afrika Voodoo Aşk Büyüsü

Afrika Maneviyatı

Afrika maneviyatı üzerine diğer dinler tarafından genel bir saldırı olmasına rağmen, halkının dayanıklılığı sayesinde kıtanın çoğunda hala çokça uygulanmaktadır. Afrika’da maneviyat hakkında farkedeceğiniz şeylerden biri, onun uyum ve açıklık üzerindeki temelleridir. Bu aynı zamanda Afrika’daki aşk büyüleri için de geçerlidir. Şimdi, Afrika’nın çevrimiçi voodoo aşk büyüsünün temeli olan Afrika maneviyatının ilkelerine bakalım.

Şükretmek

Voodoo büyüleri gibi büyüler üzerinde etkisi olan Afrika maneviyatının temel özelliklerinden biri şükrandır. Afrikalıların iyi yaptığı bir şey varsa, hayattaki küçük şeyleri takdir ederler.

Afrikalıların minnettarlık gösterme eğiliminden ne öğrenebiliriz? O küçük şeyin konusunu belirleyebiliriz. Hayattaki küçük şeyler için şükrettiğinizde, diğer insanlarda iyilik aramaya başlayacaksınız. İnsanların mükemmel olmadığını, kusurlarıyla sevginizi hak ettiklerini anlayacaksınız.

Geleceğe Olan İnanç

Afrika diniyle etkileşimlerimden öğrendiğim şeylerden biri de yarının iyi sonuçlanacağına olan inancım. Voodoo aşk büyüsü yapmayı bilen herkes, herhangi bir büyünün işe yarayacağını bilir; geleceğin doğru olduğuna inanmanın önemini kabul ederek başlamanız gerekecek.

Birçok insanın büyülerin işe yaramadığını söylemesine neden olan şeylerden biri de şüpheyle gelmesidir. Yıkıcılarına güç verirler. Afrika maneviyatı şeytanı tanımıyor. Bu nedenle hiçbir Afrika dilinde adı yoktur. Bunun arkasındaki fikir, Afrikalılar olarak daha iyi bir geleceğe inanıyoruz.

İç Benliğinizle Bağlantı Kurmak

Bugün içinde yaşadığımız dünya bizi o kadar meşgul etti ki iç benliğimizden koptuk. Örneğin, bir otobüs durağında bekleyen insanlara bakarsanız, kimse doğa ile ya da başkalarıyla bağlantı kurmak istemez. Neden? Çünkü hepimiz elektronik cihazlarımıza yapışmış durumdayız.

Son derece güçlü voodoo aşk büyülerinden öğrendiğim şey doğaya geri dönmek. Bana yoğun hayatımı bir kenara bırakıp önce kendimle bağlantı kurmayı öğreten bu büyülerle gelen malzemeler ve ritüeller oldu. İkincisi, bana başkalarıyla ve doğayla bağlantı kurmayı öğrettiler.

Afrika maneviyatının bu yönünü takip edebilir ve doğa ile bağlantı kurabilirseniz, evren ile iletişim kurmak için yollar açarsınız. Büyülerimizi çalıştırabilmemizi sağlayan, evrenin farklı bileşenlerini ayıran perdeyi kesme yeteneğidir.

Yorum yapın

× Medyum Hocaya Yazın