Medyum Olmak

Medyum, bu dünya ve ruhların dünyası ya da canlılar ve ruhani varlıklar arasında her iki dünya ile de iletişim halinde olan kişi olarak tanımlanabilir. Medyum kelimesi Latincedeki ‘medium’ yani aracı kelimesinden dilimize geçmiştir. Bu kelimeden yola çıkarak medyumlar dünya ve ruhani dünya arasındaki aracılardır diyebiliriz. Medyum’luğun sonradan tercih edilen bir meslek olmadığını, Allah tarafından insanlara verilen bir ihsan olduğunu bilmeleri gerekmektedir.

Bu kişiler, kalp gözü açık olan kimselerdir. İnsanlar hakkında onların hayatları ve kişilikleri hakkında bu sayede his ve bilgi sahibi olurlar. Bu yetenek medyumlar için bir güçtür ve hiçbir zaman bu güçlerini kötülük için kullanmazlar. ‘Falcı’ olarak kendilerini tanıtan sahte medyumlara nazaran, gerçek medyumlar geleceği gördüklerini iddia etmezler, yalnızca ruhani varlıklarla iletişim halinde olan medyumlar gelecek hakkında konuşabilirler.

Medyum Ne Demek

Medyum ne demek dersek; ruhani güçleri ile birlikte büyü yapan ve büyü bozan kişiler olarak düşünebiliriz. Tılsımlar, büyüler, muskalar, rüyalar ve hatta astroloji medyumların ilgi alanlarıdır. Bu yüzden Medyum Olmak öyle kolay bir şet değildir.

Medyumluk, ilgi alanlarına, yaptıklarına ve yeteneklerine göre farklı çeşitlere ayrılmaktadır. Fiziksel ya da ruhani olarak medyumların farklı yetenekleri olabilir. Bazı medyumların kalp gözü açık, 6. Hissi oldukça kuvvetlidir, bazı medyumlar ise sezgileriyle hizmet vermektedir. Medyumluğun türlerinden örnek verecek olursak:

  • Zihinsel Medyumlar: Adı üzerinde zihinsel medyumlar, ruhani varlıklar ile iletişim halinde olan medyumlardır. Bu kişiler, tamamen ruhani varlıklar ile bilgi alışverişi yaparak iş yaparlar.
  • Otomatik Medyumlar: Kendi isteklerine göre hareket eden olayların gidişatını değiştiremeyen ve kontrol edemeyen, medyumlardır.
  • Sezgisel Medyumlar: Meydana gelecek olaylar bu medyumların istek ve sezgilerine göre şekillenir. Sezgilerine uyarak hareket eden ve bunun bilincinde olan medyumlardır.
  • Fiziksel Medyumlar: Bu medyumların telekinezi gibi yetenekleri bulunur. Bu medyumların paranormal yetenekleri vardır ve en çok korkulan medyum türü budur.
  • Mekanik Medyumlar: Kendi istekleri doğrultusunda hareket edemeyen ve bilinçli olarak hareket edemeyen medyumlardır. Gelişen ve meydana gelen durumlar onların kontrolünde değildir.
  • Üfürükçüler: Üfürükçü medyum, ülkemizde adını en çok duyduğumuz medyum türüdür. Bu kişilere medyum demek doğru olmaz, hatta büyük bir çoğunluğu internetten kişilerin bilgilerini bularak dolandırıcılık yapmaktadır. Herhangi bir ruhani ve ilahi güçleri yoktur.

Medyum olmak için herhangi bir eğitim ya da sonradan kazanılan bir yeti yoktur. Bu bir meslek dalı olarak değil, ruhani bir güçle verilen hizmet olarak görülmelidir.

Doğuştan Medyum Olmak, Yetenek Sahibi Olmak Nedir

Doğuştan medyumluk yeteneğine sahip olan ve bunu kanıtlayabilen, kullanabilen herkes medyum olabilir. Olay tabii ki doğuştan yetenek sahibi olmakla bitmez ve mutlaka bu yetenekleri doğru bir şekilde kullanabilmek gereklidir. Yetenek sahibi olan fakat bu yetenekleri doğru olarak kullanamayan kişiler hem kendisine hem de hizmet verdiği kişilere zarar getirir. Çünkü, yeteneklerini ve güçlerini kontrol edemeyen medyumlara kötü ruhani varlıklar musallat olur, güçlerini kötü şeylere kullanmalarını sağlarlar.

Medyum nasıl olunur dersek, bu kişilerin kalp gözünün açık olması ve 6. hissinin oldukça kuvvetli olması gerekmektedir. Kişiler hakkında ön görüleri açık olan medyumlar, güçlerini çok daha iyi kullanabilirler.

medyum dediğimiz kişiler yaşadığımız dünya ve öteki dünya arasında bir ağ olarak görev yaparlar. Psişik yeteneklere sahip olan bu medyumlar, bu dünyada var olan ruhani varlıklarla iletişim kurarlar. Kısacası aracı görevindedirler.

Medyum Güçleri Nedir

Medyum güçleri, tamamen doğaüstü güçler, yetiler ve yeteneklerdir. Bunlar bilimsel olarak da açıklanan ve kanıtlanmış olan güçlerdir ve tüm dünyada bu konuda araştırmalar yapıldığı biliniyor. Bilimsel çalışma yapılmış ve sonuç olarak bu kişilerin herhangi bir zihinsel hastalığı olmadığı, doğaüstü meziyetlere sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Medyumlar alemi sadece Türkiye’de ya da İslam ülkelerinde değil, dünyanın birçok ülkesinde kabul gören, var olan bir alemdir. Hatta dünyanın birçok yerinde istihbarat teşkilatları gibi ciddi yerlerde bile medyumlardan yardım alındığı görülmüştür. Yıllardır medyumlar hakkında özellikle de psikolojik olarak binlerce deney ve test yapılmış ve tüm deneylerin sonunda medyumların gerçekten bilinmesi imkânsız olan şeyleri bile bildikleri aşikardır.

Medyumların verdiği bilgilerin psişik yollar dışında bilinmesinin mümkün olmadığını belirten bilim insanları bu kişilerin ruhani dünyayla bir ilişkisi olduğunu kabullenmiş, bilimsel olarak kanıtlamıştır.

 

 

 

 

Yorum yapın

× Medyum Hocaya Yazın