ÖZLENME, SEVİLME DUASI

ÖZLENME, SEVİLME DUASI

 

Hepimiz için sevmek, sevilmek ‘’vazgeçilmez’’ bir durum olması sebebiyle, bu sevgi alış-verişi bazen doğal yollarla olmaz ya da bize yetmediği durumlar söz konusu olduğunda bunu ‘’dua’’ yardımıyla elde edebiliriz.

Siz de ‘’ sevilmek’’ ve ‘’özlenmek’’ istediğinizde veya sevdiğiniz kişinin sizi ‘’nur’’ gibi görmesini arzuladığınızda aşağıda vereceğimiz duayı temiz bir kağıda 41 defa alt alta düzgün bir şekilde yazıp giysinizde taşımanız gerekmektedir.

Özlenme Sevilme İçin Okunacak Dua

Bismillâhirrahmânirrahıym.

Ve imma yenzeganneke mineş şeytanı nezgun festeiz billahi innehü semiün alim rabbi euzubike min hemezatiş şeyatin ve euzu bike rabbi en yehdurun kale uhruç minha mez’ümen medhuren limen tebiake minhüm leemleenne cehenneme minküm ecmain inne ibadi leyse leke aleyhim sultanun ve kefa bi rabbike vekila.

Aşağıda vereceğimiz dua ise sevilmek, özlenmek içindir. Bu duayı okumanız yeterlidir.

 

Bismillahirrahmanirrahîm.

Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun,Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun,Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun,İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun,Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym,Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın,Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın, Meselühüm ke meselillezistevkade nara fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun, Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun, Ya vedud ya zel arsil kerim ya beduh ya zel arsil ezim.ya rauf ya zel arsil mecid ya cebbar ya settar,ya mukiyt ya mugis ya hennan ya mennan vel kaytu aleyke filan ibni filanete ela mehebbete filan binti filanete minni ve li tusni ala eyni.es seeh el vahen el ecel.”

Bu dualar ile sevdiğinize ulaşamaz iseniz belkide gönül gözü açık bir Medyum ile irtibata geçmeniz ve ondan yardım istemeniz hayatınızı kolaylaştırabilir. Biz sizlere Medyumlar arasından güvenilir hoca vasfı olan bir kişi bulmanızı yada bizimle irtibata geçmenizi tavsiye ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum yapın

× Medyum Hocaya Yazın